Groendak - Knaepen Dakwerken

Haverenbosstraat 21/Z - 3570 Alken
011/31 10 90


Title
Ga naar de inhoud
Plat dak
Groendak
Groendaken van het extensieve type bestaande uit een kant-en-klaar begroeid groendaksysteem waarbij volgende elementen geïntegreerd zijn:

 • Drainagelaag
 • Waterbufferingslaag
 • Filterlaag
 • Substraatlaag
 • Vegetatielaag

Dit systeem maakt gebruik van minstens 8 soorten sedum die volledig ingeworteld zijn en voor minstens 80% dichtgegroeid afgeleverd worden.

Waarom zou je als dakeigenaar een groendak plaatsen?                                                             
Het antwoord op deze vraag is tweeledig:

Als eerste zijn er de voordelen voor de gemeenschap

 • waterbeheersing
 • lucht- en waterzuivering
 • habitatontwinkkeling

Maar ook de voordelen voor de dakeigenaar zijn niet te onderschatten

 • langere levensduur van de dakbedekking
 • thermische isolatie
 • geluidsisolatie
 • visueel aantrekkelijker
 • milieuvriendelijk imago

Wat kost nu een groendak?                                                             
De meeste mensen gaan ervan uit dat een groendak veel meer kost dan een traditioneel dak. Indien enkel de aankoopkosten van groendaken vergeleken worden met deze van traditionele daken is dat inderdaad zo. De langere levensduur van groendaken zorgt er op termijn voor dat het prijsverschil zeer klein of onbestaande is.                                                             
Om de kostprijs wat draaglijker te maken biedt de Vlaamse overheid een financiële ondersteuning aan voor de aanleg van extensieve groendaken.

Subsidies voor groendaken bestaan in Vlaanderen sinds 2002. Niet iedere gemeente biedt echter een subsidie aan. Dit komt omdat het subsidiëren van groendaken geen verplichting is maar een vrijwillig engagement.                                                             
Een gemeente die de samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling” heeft ondertekend, specifiek de cluster natuurlijke Entiteiten, kan bij het gewest deze actie voorleggen. Voor iedere m² groendak dient de gemeente minstens 31 € subsidie voor zover de kostprijs per m² voor de aanleg minimum 31 euro bedraagt. De gemeentelijke subsidie is gelijke aan de werkelijke kostprijs indien de werkelijke kostprijs lager dan 31 euro per m² uitvalt (meer info hier).

Het onderhoud van een door ons geplaatst groendak zit de eerste 2 jaar na factuurdatum mee in de verkoopprijs en wordt vastgelegd in een onderhoudscontract.                                 
Dit bevat dat je als groendakeigenaar twee maal per jaar, één maal in september en een andere maal in maart-april, één van onze medewerkers mag verwachten (na afspraak) die een onderhoud zal uitvoeren.                                              
Een onderhoud houdt in dat de vreemde vegetatie (onkruid) zal verwijderd worden en dat de nodige meststoffen zullen toegediend worden.

Voor meer gedetailleerde en technische informatie kan u deze folder downloaden.

Als u een nieuw plat dak wil voorzien van begroening kan u uw plannen doorsturen naar ons en dan werken wij een prijsofferte uit voor de afdichting en/of begroening.

Als u een bestaand plat dak wil voorzien van begroening kan u ons contacteren voor een afspraak. Wij komen dan ter plaatsen en bekijken samen met u de mogelijkheden.
Terug naar de inhoud