Isolatie - Knaepen Dakwerken

Haverenbosstraat 21/Z - 3570 Alken
011/31 10 90


Title
Ga naar de inhoud
Plat dak
Hoe isolatie gebruiken
Warm  dak: Bij deze opbouw wordt op de dakvloer een damprem  of dampscherm geplaatst, daarop de isolatie en hierop de dakafdichting. Dit type heeft het voordeel dat de dakvloer door de isolatielaag beschermd wordt tegen sterke temperatuurschommelingen waardoor het  risico van scheuren in de dakvloer kleiner wordt.
Voor een schematische weergaven van en gedetailleerde uitleg over  deze opbouw kunt u hier terecht.

Omkeer  dak:  Bij een omkeer dak wordt de isolatie boven op de dakafdichting geplaatst met daarop een ballast laag. De isolerende werking bij dit systeem is ongeveer 20% lager dan bij een warm dak.                                                             
Voor een schematische weergaven van en gedetailleerde uitleg over deze opbouw kunt u hier terecht.

Koud  dak: Een koud dak is een constructie die vroeger werd gebruikt, namelijk een houten dakvloer met daaronder een verluchte ruimte.  Bij deze opbouw bevindt er zich een verluchte spouw tussen de dakvloer en de isolatie.  Deze opbouw wordt bij nieuw te plaatsen daken ten stelligste afgeraden en bij renovatie zal men steeds trachten een koud dak om te vormen naar een warm dak.                                                             
Voor een gedetailleerde uitleg over deze opbouw kunt u hier terecht.
De meest gebruikte isolaties voor een plat dak
PUR / PIR: PUR (polyurethaan) en PIR (polyisocyanuraat) zijn beide gemaakt op basis van petrochemische grondstoffen. Het verschil zit vooral in de prestaties. PIR is een sterk verbeterde PUR. PIR is een mengeling van urethaan en   isocyanuraatbindingen (trimeren) waar men bij PUR vooral   urethaanbindingen heeft. Naast de overmaat aan isocyanaat, gebruikt men   bij de productie van PIR, anders dan bij PUR, ook polyesterpolyolen die   in de ringstructuur passen.
Deze polyolen in combinatie met de trimers, zorgen voor:                                                         
    Verhoogde brandveiligheid
    Verhoogde isolatiewaarde
    Goede dimensionale stabiliteit
    Verhoogde drukvastheid
Wij gebruiken vooral PIR in de vorm van isolatieplaten van het merk IKO enertherm. Naargelang de toepassing wordt er gebruik gemaakt van platen bekleed met een mineraal gecoat glasvlies, een gebitumineerd glasvlies of een aluminium meerlagen complex. Voor meer informatie over deze platen kan u terecht om de website van IKO.
                                                        
Steenwol of rotswol  is een isolatiemateriaal dat wordt vervaardigd uit diabaas of basalt. Bij 1400°C wordt de steenmassa gesmolten en wordt vervolgens met een zogenaamde spinner weggeslingerd. Hierdoor stolt de vloeistof weer tot draden. Samen met een bindmiddel wordt dit in een verhardingsoven tot een mat gemaakt.                                                             
Wij gebruiken hiervoor de isolatieplaten van het merk Rockwool.
Steenwolisolatie heef een lagere isolatie waarde en een hoger gewicht dan PUR/PIR, maar draagt door zijn onbrandbare grondstof bij tot de brandveiligheid van het gebouw. Steenwol dakplaten beschikken tevens over uitstekende akoestische eigenschappen en verbeteren zo de geluidsisolatie van het gebouw.

                                    
Premies voor het plaatsen van isolatie
Of je al dan niet in aanmerking komt voor een premie voor het plaatsen van isolatie hangt af van verschillende factoren: bestemming van het gebouw, gemeente/provincie waar de woning gelegen is, heeft u al eerder van premies kunnen genieten?,...  
                                                             
Voor woningen in Vlaanderen kan u uw recht op premies navragen bij de gemeentediensten of op de website: https://www.premiezoeker.be. Sommige gemeenten geven bijvoorbeeld ook een renovatiepremie boven op de premie die u kan bekomen voor isolatie.

Op federaal niveau kan u een belastingvermindering bekomen van 30% van de isolatiewerken. De voorwaarden voor deze belanstingvermindering kan u o.a. hier nalezen.
Terug naar de inhoud