Nieuwbouw t.o.v. renovatie - Knaepen Dakwerken

Haverenbosstraat 21/Z - 3570 Alken
011/31 10 90


Title
Ga naar de inhoud
Plat dak
Nieuwbouw t.o.v. renovatie
Een nieuw plat dak zal bijna altijd uitgevoerd worden volgens het principe van een warm dak.  Afhankelijk van de uiteindelijke bestemming en het type draagvloer zal er gekozen worden voor verlijming van het dak aan de ondergrond, voor mechanische bevestiging aan de ondergrond of voor een ballast laag op de afwerking.  Dit om de nodige weerstand te bieden tegen windbelasting (waaien gaan).  Een ballast laag kan bestaan uit gerolde dakgrind of terrastegels of -planken.

Als het plat dak een bestemming krijgt als terras moeten de nodige maatregelen getroffen worden bij het plaatsen van de tegels of planken.  Ook moet er rekening gehouden worden met de hoogte van de opkanten tegen muren, koepels, lichtstraten of andere dakdoorvoeren.

Een renovatie van een plat dak moet geval per geval bekeken worden.  Moet de bestaande bedekking afgenomen worden of kan deze blijven liggen?

Enkele aspecten die in overweging genomen moeten worden zijn onder andere de kwaliteit van de draagvloer (zeker oppassen bij houten draagvloeren) en de toestand van de bestaande bedekking (vocht tussen de lagen, blazen,…).                                                             
Er moet ook weer rekening gehouden worden met de windbelasting op het platte dak.

Terug naar de inhoud